Ren Skincare Sweden

REN Skincare Sveriges Integritetspolicy

REN Skincare (Sverigefilial) ("vi, oss, vår, eller REN Skincare Sweden"), är personuppgiftsansvarig(a) för denna Integritetspolicy och vi respekterar ditt privatliv och uppskattar den relation vi har till dig. Denna Integritetspolicy beskriver vilka kategorier av personuppgifter som vi samlar in om våra kunder, hur vi använder sådan information, vem eller vilka vi delar den med och de valmöjligheter som våra kunder har beträffande vår användning av informationen. Vi beskriver också vilka åtgärder vi vidtar för att skydda informationen och hur du gör för att kontakta oss avseende vår personuppgiftsbehandling.


Information som vi samlar in

Vi kan komma att samla in personlig information om dig från olika källor. Vi kan samla in sådan information när du tillhandahåller den vid våra försäljningsdiskar, i våra butiker, på vår webbplats, på våra sociala medier eller vid något av våra evenemang. När du besöker vår webbplats så kan vi även komma att samla in viss information med automatiska hjälpmedel med användning av teknologier såsom cookies, webbserver loggar och web beacons.

Information som du tillhandahålle

Du kan välja att lämna personlig information till oss på flera olika sätt t.ex. om du vill utnyttja ett erbjudande eller en kampanj, vid våra försäljningsdiskar eller i våra butiker. Information som du kan lämna till oss kan vara:

• Kontaktinformation (namn, postadress, e-postadress, mobil eller annat telefonnummer)

• Ålder och födelsedag

• Kön

• Användarnamn och lösenord

• Betalningsinformation (såsom ditt kortnummer, utgångsdatum, leveransadress och faktureringsadress)

• Hudvårdsintressen

• Kontaktinformation för vänner eller andra personer som du vill att vi ska kontakta

• Innehåll som du tillhandahåller (bilder, videos, recensioner, artiklar och kommentarer)

Hur vi använder informationen

Vi kan komma att använda informationen som du lämnar för att:

• Skicka marknadsföringsinformation eller andra meddelanden

• Tillhandahålla tjänster till dig

• Behandla dina betalnings- och/eller presentkorts-transaktioner

• Skapa och administrera ditt online konto

• Besvara dina frågor

• Kommunicera med dig och administrera din medverkan i särskilda evenemang, tävlingar, utlottningar, program, undersökningar och andra erbjudanden

• Bedriva, utvärdera och förbättra vår verksamhet (inklusive utveckla nya produkter och tjänster, utveckla och förbättra våra tjänster, administrera vår kommunikation, analysera våra produkter, genomföra dataanalys och hantera bokföring, revision och andra interna funktioner)

• Uppfylla tillämpliga lagkrav, relevant branschpraxis och våra policys
Vi kan även komma att använda information på annat sätt, vilket vi då kommer att informera dig om i samband med att informationen samlas in.

 

Information som vi samlar in med automatiska hjälpmedel

När du besöker den här webbplatsen så kan vi även komma att samla in viss information med automatiska hjälpmedel med användning av teknologier såsom cookies, webbserver loggar och web beacons.

 

Teknologier som vi använder

 

Cookies, webbserver loggar och web beacons

Cookies är små textfiler som webbplatser skickar till din dator eller annan Internet-uppkopplad enhet för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Din webbläsare kan beskriva hur du kan få ett meddelande när du får vissa typer av cookies och hur du kan begränsa eller avaktivera vissa cookies. Observera att du inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen utan cookies.

I samband med att vi samlar in information med hjälp av cookies, så kan våra webbservrar logga uppgifter såsom din typ av operativsystem, webbläsare, domän, och andra systeminställningar samt det språk som ditt system använder och det land och tidszon där din enhet finns. I webbserver loggarna kan det även registreras information såsom den webbplatsadress som länkade dig till vår webbplats, och din enhets IP-adress som du använder för att ansluta till Internet. För att kontrollera vilka webbservrar som samlar in denna information, så kan vi placera genomskinliga bilder på vår webbplats som kallas “web beacons.” Dessa är datorinstruktioner som länkar webbsidor till specifika webbservrar och deras cookies.
Vi skapar online-användarprofiler enbart med ditt uttryckliga samtycke, med undantag för de fall då vi använder en pseudonym för att skapa en användarprofil.

Hur vi använder information som samlas in med automatiska hjälpmedel

Vi kan komma att använda informationen som samlas med automatiska hjälpmedel på den här webbplatsen för att tillhandahålla individanpassat innehåll, för marknadsundersökningar, data analys och för systemadministrationsändamål, såsom för att avgöra om du har besökt oss tidigare eller är en ny besökare på webbplatsen, för att uppfylla lagkrav, policys och rutiner, inklusive uppfylla relevant branschpraxis och för att upprätthålla våra Villkor. Vi kan även komma att använda information på annat sätt, vilket vi då kommer att informera dig om i samband med att informationen samlas in.


Information vi delar och vilka vi delar den med

Vi säljer inte och avslöjar inte någon personlig information som vi samlar in om dig med undantag för vad som beskrivs här. Vi kan dela din personliga med:

• Våra koncernbolag för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy.


Tjänstetillhandahållare som utför tjänster för vår räkning baserat på våra instruktioner. Vi ger inte dessa tjänstetillhandahållare någon rätt att använda eller lämna ut informationen förutom i den mån det är nödvändigt för att utföra tjänsterna för vår räkning för de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy eller för att uppfylla lagkrav.

• Exempel på sådana tjänstetillhandahållare är företag som hanterar kreditkortsbetalningar, hanterar beställningar, och tillhandahåller webbhostingtjänster och marknadsföringstjänster.

• Andra tredjeparter med ditt samtycke.


Vi kan dessutom lämna ut information om dig (i) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller i en juridisk process (ii) till myndigheter som upprätthåller lag och ordning eller andra regeringsorgan, eller (iii) när vi anser att utlämning är nödvändig eller lämplig för att förhindra fysisk skada, ekonomisk förlust eller i samband med misstänkt eller pågående otillåten eller illegal verksamhet.

Vi förbehåller oss även rätten att överföra personlig information om dig för det fall vi säljer eller överlåter hela eller delar av vår verksamhet eller tillgångar. Om sådan försäljning eller överlåtelse skulle ske, så kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att anvisa förvärvaren att använda personlig information som du har lämnat till oss på ett sätt som är förenligt med vår Integritetspolicy. Efter en sådan försäljning eller överlåtelse, så kan du kontakta det företag som erhållit din personliga information med frågor rörande behandlingen av sådan information.

Dina rättigheter och valmöjligheter

Vi erbjuder dig vissa valmöjligheter avseende den personliga information som vi samlar in om dig, såsom hur vi kan använda informationen och hur vi kommunicerar med dig. För att uppdatera dina önskemål, begära att vi tar bort dig från våra mailinglistor eller för att ställa en fråga, vänligen kontakta oss enligt nedan.

• Avbeställ e-post


Du kan när som helst meddela oss att inte skicka marknadsföring via e-post genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" i de e-postmeddelanden du får från oss eller genom att kontakta oss enligt nedan. Du kan även avbeställa marknadsföring via e-post från REN Skincare Sverige genom att klicka här info@renskincare.se.

• Avbeställ direktreklam


Du kan begära att REN Skincare Sverige ska upphöra med att skicka direktreklam per post genom att följa instruktionerna som kan finnas i det särskilda direktreklamutskicket. Du kan även begära att vi inte ska skicka direktreklam per post genom att kontakta oss på info@renskincare.se.

• Återkallande av samtycke


Du kan när som helst återkalla ditt samtycke som du tidigare har lämnat till oss eller av legitima skäl invända mot hur din personliga information behandlas. Vi kommer att behandla dina önskemål inom en skälig tid. I vissa fall så kan en återkallelse av ditt samtycke till användning eller utlämning av din personliga information innebära att du inte kan utnyttja vissa av våra produkter och tjänster.

• Granska, uppdatera och ändra din personliga information


Med förbehåll för som gäller enligt tillämplig lag, så har du rätt att begära åtkomst till och information om den personliga information som vi har om dig, uppdatera och rätta felaktigheter i dina personuppgifter och begära att informationen blockeras eller raderas på lämpligt sätt. Rätten att få åtkomst till personlig information kan i visa fall vara begränsad enligt lokala lagkrav. Du kan begära att få granska, ändra eller radera din personliga information genom att skicka ett e-postmeddelande till info@renskincare.se.

Överföring av data

Vi kan komma att överföra personlig information som vi samlar in om dig till länder utanför Sverige och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. De länderna kanske inte har samma lagar om skydd för personuppgifter som det land i vilket du ursprungligen lämnande informationen. När vi överför din information till andra länder kommer vi att fråga efter ditt samtycke och kommer att skydda informationen på det sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Hur vi skyddar personlig information

Vi upprätthåller lämpliga administrativa, tekniska och fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den personliga informationen som du lämnar mot oavsiktlig, olaglig eller obehörig förstörelse eller förlust, ändring, obehörig utlämning eller åtkomst, särskilt när behandlingen omfattar överföring av data över ett nätverk samt mot all annan olaglig form av behandling.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som kan vara intressanta för dig. Dessa webbplatser kan tillhandahållas av andra än oss. Länkade webbplatser kan ha egen integritetsinformation eller policys, som vi starkt rekommenderar att du granskar om du besöker någon länkad webbplats. För det fall några länkade webbplatser som du besöker inte ägs eller kontrolleras av oss, så är vi inte ansvariga för innehållet på webbplatserna, användningen av webbplatserna eller behandlingen av personuppgifter som sker på webbplatserna.

Uppdatering av vår Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy kan då och då komma att uppdateras utan föregående meddelande för att spegla ändringar i vår personuppgiftshantering. Vi kommer att posta ett tydligt meddelande på vår webbplats för att informera dig om eventuella stora ändringar i vår Integritetspolicy och kommer att ange högst upp i policyn när den senast blev uppdaterad.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer rörande denna Integritetspolicy, eller om du vill att vi ska uppdatera information som vi har om dig eller dina preferenser, eller om du vill utnyttja dina rättigheter att få åtkomst till, blockera eller radera din personliga information, vänligen kontakta oss per e-post på info@renskincare.se.